Typ osobnosti ISTJ Správce

SJ

Strážci

ISTJ

Správce

Jedinečná vlastnost

Silný a tichý

Vlastnosti typu osobnosti ISTJ

Mají rádi fakta, Důkladní, Systematičtí, Spolehliví, Stálí, Praktičtí, Dobře organizovaní, Ctí povinnost, Rozumní, Obětaví, Dodržují sliby, Realističtí

KLADY

ISTJ jsou dobrými posluchači, umí zacházet s penězi, ctí své závazky, jsou obvykle schopni přesně říct, co se jim honí hlavou a umí dobře přijmout konstruktivní kritiku. Poznávacím znakem ISTJ jsou integrita, praktická logika a neúnavný smysl pro povinnosti, tedy vlastnosti, pro které jsou ISTJ jádrem mnoha rodin a organizací zastávajících tradice, pravidla a standardy. ISTJ rádi přebírají zodpovědnost za své činnosti a jsou hrdí na to, co dělají. Když nasměrují své úsilí za jistým cílem, nešetří časem ani energií a každou úlohu vykonají přesně a trpělivě. Mají bystrou mysl a orientují se na fakta.

ZÁPORY

ISTJ preferují samostatnost a soběstačnost, na nikoho a na nic raději příliš nespoléhají. Závislost na jiných často vnímají jako slabost. Příliš netolerují nerozhodnost a o trpělivost přijdou ještě rychleji, když jimi zvolený postup někdo napadne nepoužitelnými teoriemi, hlavně takovými, které úplně přehlížejí klíčové detaily. Když se náročné úlohy změní na zdlouhavé debaty, netrpělivost a hněv ISTJ na sebe nenechají dlouho čekat. ISTJ mají tendenci věřit, že mají vždy pravdu a nejsou přirozeně naladěni na to, co ostatní cítí. Svým milovaným nedávají najevo dostatek chvály nebo jistoty.

VZTAHY

Svět ISTJ je způsobný a mravný, a tak věrně ctí své závazky. Své sliby berou velice vážně a jakmile řeknou "Ano, beru", znamená to, že jsou svázáni vztahem až dokud "je smrt nerozdělí". ISTJ jsou předurčeni k naplnění svých závazků a povinností a jsou v tomto směru neúnavní. Udělají, co mohou, aby naplnili závazky plynoucí z různých rolí ve vztahu, které sehrávají v průběhu svého života. Mohou mít problém projevovat vřelost, ale často cítí, že je zapotřebí, a tak jsou schopní vyvinou trochu snahy. ISTJ vždy vynakládají ohromné množství úsilí k dosažení cílů, které jim přijdou důležité. Pokud je mezi těmito cíli i zdravý vztah, udělají všechno možné, aby jej podpořili a udrželi.

ISTJ jako kamarádi

Ačkoliv přátelství není pro ISTJ tím nejdůležitějším, co se vztahů týče, a jednoznačně upřednostňují rodinu, cení si přátelských vztahů a vynakládají úsilí k jejich rozšiřování a udržování. Kolem sebe si ISTJ pravděpodobně vyberou takové lidi, kteří mají podobné zájmy a názory jako oni, a nejspíš nebudou mít příliš trpělivosti s lidmi, kteří jsou odlišní. Ačkoliv jsou ISTJ obvykle velmi vážní, dokáží se i bavit a uvolnit. Rádi tráví svůj čas s optimistickými, zábavnými lidmi, ačkoliv jim jejich entusiasmus může jít časem na nervy.

ISTJ jako partneři

ISTJ jsou oddaní a věrní partneři, kteří vynakládají hodně úsilí, aby jejich vztahy fungovaly. Rádi přijímají povinnosti v naplňování své role v partnerském vztahu a jakmile se zavážou nějakému vztahu, vydrží v něm až do konce. Obvykle mají problém vyjadřovat své niterné pocity, dokonce i když jsou velmi silné. Sexuálně přistupují ISTJ k intimitě spíš z fyzického hlediska ve významu vyjadřování lásky. Očekávají sex na relativně plánované bázi a obvykle dodržují tradiční úlohy podle pohlaví. ISTJ muži prosazují svoji perspektivu partnerství, zatímco ISTJ ženy mívají spíš sklon podřizovat se tomu, co chce její mužský protějšek, přestože jim je dosti nepříjemné cokoliv hodně netradičního.

ISTJ jako rodiče

ISTJ jsou věrní a obětaví rodiče. Dá se spolehnout na to, že ze sebe vydají to nejlepší, aby jejich děti vyrostli v pozitivním, pohodlném a bezpečném domově. Růst svých dětí ovlivňují a podporují tak, aby se z nich stali dospělí, kteří znají své místo v životě. Ti vnímají jako největší cíl svého rodičovství. Na cestě za tímto cílem ISTJ očekávají, že jejich děti budou ctít své tradiční role v rodině. ISTJ jako rodiče ochotně přijímají svou rodičovskou roli živitele a ochránce, od svých dětí však vyžadují respekt a autoritu. ISTJ mají velmi vysoká očekávání co se týče chování svých dětí i ostatních, často však zapomínají chválit, i když to je na místě.

KARIERA

ISTJ nepatří k osobnostním typům, kterým by vyhovovala flexibilní práce, jsou daleko více zaměření na budování dlouhodobé, stabilní kariéry. Touží po jistotě, což se odráží ve volbě zaměstnání více než v jakékoliv jiné oblasti života. ISTJ se nejčastěji objevují na pozicích v institucích respektujících tradice, autority a bezpečnost, které vytvářejí jasné společenské role, a to jako vojenští důstojníci, právníci, soudci, policisté nebo detektivové. Uplatní se ale také na jiných pozicích, kde zužitkují spolehlivost, věcnost a bystrost. Když chybí fakta a logika, uplatňují se ISTJ jako účetní, auditoři, analytici, finanční manažeři, obchodní administrátoři nebo lékaři, kteří problémy identifikují, hlásí a opravují. Když je nutné pracovat v týmu, nejvíce ISTJ vyhovují pevně stanovené pozice, povinnosti a jasně dané pracovní prostředí.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ISTJ

Natalie Portman

Matt Damon

Sean Connery

Warren Buffett

Robert De Niro

George H. W. Bush

Anthony Hopkins

Danica McKellar

Kirk Douglas

Henry Ford

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací