Typ osobnosti ISFJ Pečovatel

SJ

Strážci

ISFJ

Pečovatel

Jedinečná vlastnost

Loajalita

Vlastnosti typu osobnosti ISFJ

Orientovaní na detaily, Pečliví, Tradicionalističtí, Loajální, Trpěliví, Praktičtí, Dobře organizovaní, Ctí službu, Oddaní, Ochraňující, Důslední, Zodpovědní

KLADY

ISFJ jsou lidé, kteří laskavost opětují ještě větší laskavostí a k práci či lidem, ve které věří, přistupují s nadšením a velkorysostí. Co se týče dárků, nikdo se jim nevyrovná, svou představivostí a přirozenou citlivostí dokáží projevit štědrost takovými způsoby, které se přímo dotknou srdce obdarovaného. Ačkoliv jsou introvertní, mají dobré společenské schopnosti a pevné sociální vztahy. Svou výbornou paměť používají zejména tak, aby si pamatovali lidi a detaily o nich. ISFJ bývají otevření změnám a novým nápadům. Dokončují práci včas a berou své povinnosti vážně. Udržují vysoký standard a dělají vše, co je v jejich silách, aby překročili očekávání a potěšili ostatní v práci i doma. ISFJ nemají sklon zdůrazňovat čeho dosáhli a jsou skromní.

ZÁPORY

ISFJ obvykle příliš nedávají najevo city a pokud se jim někdo nebo něco nezdá, často v sobě tyto pocity dlouho drží a špatně se jich zbavují. Potřebují se naučit rozpoznat své potřeby, vážit si jich a vyjadřovat je, pokud se chtějí vyhnout přepracování a toho, že budou vnímáni jako “samozřejmí“. Když jsou vystaveni přímé kritice, jsou vystrašení a mohou upadat do deprese, začínají si představovat, co by se mohlo v jejich životě pokazit. Mají velké sklony k nepřiměřenosti a mnohdy jsou přesvědčení, že "všechno je špatně" nebo že "nedokáží udělat nic správně". Měli by mít na paměti, že by k sobě neměli být přehnaně kritičtí a dát sobě taky trochu vřelosti a lásky, kterou šíří kolem sebe.

VZTAHY

Velkorysí a milující ISFJ kladou velký důraz na osobní vztahy. Své závazky berou velice vážně a hledají vztahy na celý život. Jsou velmi spolehliví a vynakládají velké množství energie, aby šlo vše hladce. Neumí říkat ne, a tak jsou často velmi vytížení, když je někdo požádá o pomoc. V takovém případě si však nestěžují, potřeby ostatních staví nad své vlastní a hluboce nesnáší konflikty. Někdy se stávají citově deprimovaní, protože před ostatními ponechávají své skutečné pocity skryty.

ISFJ jako kamarádi

Přestože je rodina pro ISFJ nade vše, velmi si užívají čas strávený s přáteli. To souvisí s tím, že obvykle mají silnou potřebu probrat své záležitosti ještě před tím, než udělají nějaké rozhodnutí, a raději ho probírají s kamarády než se svojí rodinou. ISFJ rádi pozorují reakce a emoce ostatních lidí v různých situacích a stejně tak si užívají společnost různých typů lidí. Vůči ostatním obvykle zůstávají zdrženliví a příliš se neotvírají. Přátelé si ISFJ cení pro jeho vřelost, spolehlivost a hluboké emocionální uvědomění a porozumění.

ISFJ jako partneři

ISFJ jsou oddaní vztahům. Jejich city jsou intenzivní, avšak většinou skryté, ISFJ je neprojevují navenek, pokud nemají dobrý důvod. Jsou věrní a čestní partneři, kteří touží po trvalém, monogamním vztahu, a tak je pro ně těžké opustit nefunkční vztah nebo přijmout, že je vztah u konce. Mají sklony svalovat vinu na sebe a přemýšlejí nad tím, co měli udělat jinak, aby vztah fungoval. Jsou nezištní a potřeby ostatních staví nad ty své, což se však může otočit proti nim. ISFJ by měli spíše zapracovat na rozpoznávání svých potřeb a kladení důrazu na jejich naplňování.

ISFJ jako rodiče

ISFJ jsou v mnoha ohledech ideální rodiče, jejich děti netrpí nedostatkem vedení ani citu. ISFJ se cítí být zodpovědní za zajištění potřeb svých dětí a snaží se je vychovat v zodpovědné a nezávislé jedince. Váží si pořádku, a tak pravděpodobně utvoří pro své potomky přesně definované hranice. Mohou mít problém s udělováním trestů nebo vyžadováním disciplíny, většinou jsou však schopní se překonat, protože cítí, že je důležité dětem vštípit zdravé hodnoty. Když jsou jejich dospělí potomci problémoví, ISFJ za to cítí zodpovědnost a myslí si, že neudělali dost, což souvisí s tím, že jsou k sobě příliš tvrdí.

KARIERA

ISFJ velmi dobře rozumí pocitům ostatních lidí a užívají si utváření struktur a řádu, v tom jsou velmi dobří, což by měli zohlednit také při výběru kariéry. Díky svým pozorovatelským schopnostem dobře rozpoznají, co si ostatní přejí nebo co potřebují. Své výborné organizační schopnosti uplatňují při přípravě plánu nebo prostředí, v němž toho také dosáhnou. Mají vynikající smysl pro prostor a funkčnost kombinovaný s estetickým cítěním.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ISFJ

Kim Kardashian

Halle Berry

Jessica Simpson

Kanye West

Kirsten Dunst

Naomi Watts

Tiger Woods

Bruce Willis

50 Cent

Christopher Walken

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací