Typ osobnosti INTJ Vědec

NT

Racionálové

INTJ

Vědec

Jedinečná vlastnost

Nezávislost

Vlastnosti typu osobnosti INTJ

Nezávislí, Logičtí, Kritičtí, Originální, Pevní v názorech, Vizionářští, Nároční, Privátní, Myslící v souvislostech, Autonomní, Teoretičtí, Uvažující systémově

KLADY

INTJ jsou ambiciózní a rozhodní. Jsou to nezúčastnění pozorovatelé a nezávislí analytici, kteří mají jasné představy o budoucnosti, vynikající organizační schopnosti a dostatek energie k realizaci vlastních myšlenek. Mají představivost, jsou zvědaví, ale zároveň zdrženliví. Rádi vyhledávají situace, kdy je potřeba řešit komplexní problémy. INTJ se protiví pravidla, tradice a limity. Pokud mají možnost, často prosazují technicky dokonalejší, někdy necitlivé a téměř vždy nekonvenční metody a nápady. Často je pro INTJ problém najít podobně smýšlející jedince, kteří jsou schopni držet krok s jejich neoblomným intelektualismem a strategickými manévry.

ZÁPORY

INTJ žijí v protikladech. Jsou to nejnaivnější idealisté a zároveň největší cynici. Na první pohled neřešitelný konflikt, který způsobuje na jedné straně víra, že s tím správným úsilím, inteligencí a rozvahou je možné takřka vše, na straně druhé stojí představa o lidech jako líných, krátkozrakých a neschopných jedincích, kteří neumí realizovat své plány. Cynický pohled na svět ale INTJ obvykle nezastaví od dosažení toho, na čem jim opravdu záleží. Svému vlastnímu úsudku věří více než druhým a na svém trvají i proti výrazné početní převaze a nátlaku. To spolu s nízkou sociální inteligencí vytváří dojem arogance. Pravdou je, že většina INTJ má natolik vysoké nároky vůči lidem, že je nesplňují ani oni sami. Jsou perfekcionisté z povolání.

VZTAHY

INTJ jsou perfekcionisté, a tak pro ně i dobrý vztah může být ještě lepší. O neustálé sebezdokonalování usilují jako partneři, společníci nebo milenci. Pokud jim v tom někdo brání, jsou kritičtí, pocit stagnace je deprimuje. Emoce nejsou pro INTJ důležité. Neví, jak působí na ostatní a neumí to posoudit reakce druhých, což je činí necitlivými a chladnými. INTJ neradi mrhají časem při sociálních rituálech, nevidí v nich smysl. Mezi jejich přednosti ve vztazích patří schopnost konstruktivně se vypořádat s kritikou a konfliktem, schopnost naslouchat, neutuchající snaha po "optimalizaci" vztahu, stejně jako schopnost ukončit vztah, který nefunguje.

INTJ jako kamarádi

INTJ se v mezilidských vztazích drží zpátky a mívají jen velmi málo přátel. Přes některé své vůdčí kvality se raději drží v pozadí a vedení přebírají až v případě absolutní nutnosti. Nedělá jim potíž vynechat lidi z kolektivu ze svého jednání a chovat se, jako kdyby neexistovali. Nejde však o projev nenávisti, prostě jen nevidí důvod mluvit s lidmi, se kterými si nemají co říct. Co se týče zrady a přetvářky, nejsou jí INTJ téměř schopní, pro takové chování nevidí důvod. INTJ mají neovladatelnou touhu vyjadřovat svůj názor a někdy zrovna ve chvíli, kdy lze počítat s nejtvrdším odporem. Pokud se shodne s většinou, spokojeně mlčí.

INTJ jako partneři

INTJ jsou obvykle spolehliví a oddaní. Své vztahy a závazky berou vážně a harmonie ve vztahu a domácím životě je pro ně velmi důležitá. Ke vztahu přistupují velmi racionálně a jsou od přírody velmi nároční. Mají vysoká očekávání a dlouhý seznam požadovaných kritérií, a tak se jim vyhýbá slepá zamilovanost. Raději si počkají na partnera podle svých představ a požadavků. Někdy jsou až přehnaní perfekcionisté, rezervovaní ve vyjadřování citů a podpory partnerům. Pro INTJ platí heslo: Láska je něco, co můžeme analyzovat a zdokonalovat.

INTJ jako rodiče

Jako rodiče jdou INTJ svým dětem příkladem v neustálém sebezdokonalování. Podporují nezávislost a soběstačnost dětí, přičemž platí „Čím dříve, tím lépe“. To, co mohou ostatní považovat za nezájem a nedostatek péče, je pro INTJ naopak výrazem zájmu: naučit děti stát na vlastních nohou. INTJ neučí děti plavat na mělčině, ale jdou rovnou do hloubky, nehledě na obavy nebo pohodlí.

KARIERA

INTJ jsou spolehliví, dochvilní a neúplatní zaměstnanci. Mohou se však velmi snadno dostat do sporu s nadřízeným, kterého nepovažují za dostatečně kompetentního. Nejvíce vynikají ve vytváření univerzálně platných teorií a postupů, což z nich dělá výborné stratégy, poradce, analytiky, ideology a vědce. Své výborné nápady ve společnosti však prosadit a proměnit v činy nedokáží. Přirozenou rolí je pro něj být jakousi „šedou eminencí“, kdy se nedostávají do přímého kontaktu s lidmi. Mají problém najít vůdčí osobnost, které by předvedli své schopnosti.

Příklady známých osobností s osobnostním typem INTJ

Arnold Schwarzenegger

Jay-Z

John F. Kennedy

Jodie Foster

Mark Zuckerberg

Russell Crowe

James Cameron

Julia Stiles

Ashley Olsen

Lance Armstrong

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací