Typ osobnosti INFP Snílek

NF

Idealisté

INFP

Snílek

Jedinečná vlastnost

Nedirektivnost

Vlastnosti typu osobnosti INFP

Schopní vcítit se, Jemní, Etičtí, Přizpůsobiví, Angažovaní, Loajální, Tvořiví, Oddaní, Zvídaví, Hlubocí, Zdrženliví, Chápající

KLADY

INFP jsou idealisté, kteří ve všem hledají aspoň náznak dobra, dokonce i v těch nejhorších lidech a událostech, a pátrají po způsobech, jak věci zlepšit. I když je okolí může vnímat jako klidné, rezervované a plaché, skrývá se v nich vášeň, kterou dokáží vzplanout. INFP jsou citliví a vnímaví a zajímají se o druhé. Jsou laskaví a starostliví a snaží se vyhovět ostatním. Řídí se svými zásadami a při rozhodování, jak dál berou v potaz čest, krásu, morálku a dobro. Konají s čistými úmysly, ne kvůli odměně či trestu, avšak ne každý chápe jejich úmysly jako skutečně čestné. INFP mají talent vystupovat a při optimálním využití svých schopností dokáží s ostatními komunikovat na vysoké úrovni.

ZÁPORY

INFP se po většinu času nachází buď ve stavu nekritického obdivu, kdy mají na očích "růžové brýle", nebo naopak ve stavu zklamání a smutku. Špatně snáší stres, nátlak nebo vyhrožování a dobře jim nedělá ani kritika a konflikty. Nejsou rádi středem pozornosti a nemají ambice dělat kariéru. Raději pozorují, než aby se zapojili do akce. Často jednají na základě aktuálního popudu či nálady a nemají rádi směrnice, rozvrhy a termíny. Vadí jim, když je narušován jejich "prostor". Mají silnou potřebu být chváleni a ujišťováni a na stresové situace mohou reagovat velmi emotivně. Ohledně vyjadřování svých pocitů jsou často uzavření. Jejich perfekcionismus způsobuje, že si moc nevěří. Mají sklon obviňovat sama sebe a přebírat za všechno zodpovědnost.

VZTAHY

INFP se jeví jako mírumilovné bytosti s jednoduchými tužbami. Ve skutečnosti však svůj život zevnitř prožívají velmi intenzivně. Díky tomu jsou schopní hluboké lásky a soucitu jako málokdo. Do svých vnitřních citů nikoho nezasvěcují, v tomto ohledu jsou poměrně zdrženliví. Hluboké city a dobrosrdečnost si ponechávají jen pro své nejbližší. Na začátku vztahu důvěřují jen velmi pozvolna a opatrně, ale jakmile se vztahu odevzdají, jsou oddaní a věrní. Jako velcí individualisté s pevnými hodnotami si cení hloubky a spolehlivosti vztahu. Lidí, kteří to chápou a akceptují, si obzvlášť váží. INFP jsou obvykle přizpůsobiví, pokud není narušen některý z jejich principů. Jinak brání své hodnoty a jsou zpravidla nevrlí a nepoddajní. Velmi těžko opouštějí špatný vztah.

INFP jako kamarádi

INFP jsou vřelí a starostliví jedinci, kteří mají opravdový zájem starat se o druhé a velmi si váží spolehlivosti a hloubky v osobních vztazích. Obvykle jsou dosti všímaví ohledně pocitů a motivů ostatních lidí, a tak dokáží vyjít téměř se všemi. Své skutečné já však INFP uchovávají před ostatními skryté, výjimku tvoří jen několik blízkých jedinců, se kterými utvářejí trvalé vztahy. INFP touží po harmonie a nesnáší konflikty. Ostatní si jich cení pro jejich důvěryhodnost, nesobeckost, hloubku, laskavost a individualitu. INFP bývají nepochopení, pokud si však najdou podobně smýšlející kamarády, získávají pocit harmonie, který dokáží přeměnit na fontánu radosti a inspirace.

INFP jako partneři

INFP jsou velmi oddaní a mají potřebu dlouhodobého, milujícího vztahu. Základem jejich bytí je harmonie a vřelé vztahy. Pokud nejsou součástí takového vztahu, tak takový velmi aktivně hledají, nebo si ho vytvoří na imaginární úrovni. Mají tendence být idealističtí, což může vést k fantazírování o "ještě dokonalejším" vztahu nebo situaci. Mnohdy si romantizují své partnery a přidávají jim vlastnosti, které ve skutečnosti nemají. Většina INFP má problém smířit se s tím, že jejich velmi idealistický, romantický pohled na život se neshoduje s realitou jejich každodenních životů, a tak jsou neustále nevyrovnaní sami se sebou a se svými osobními vztahy. Hluboké city, upřímná láska k partnerovi a silný odpor ke konfliktům vedou INFP k věrnosti ve vztazích, a tak navzdory svým problémům dosahují duševního klidu.

INFP jako rodiče

INFP si rodičovskou roli užívají a berou ji vážně. Nahlíží na ni jako na přirozený způsob, jak rozšířit své vlastní hodnoty a předat je dětem. Vlastnosti jako vřelost, povzbuzování ostatních a flexibilita z nich v mnoha ohledech dělají laskavé a tolerantní rodiče. INFP nemají rádi konfliktní situace, a tak ve svém domově podporují pozitivní a bezkonfliktní prostředí. Ze své přirozenosti neudělují tresty a ani nevyžadují disciplínu, to raději nechají na svých partnerech. Ačkoliv INFP neradi trestají ostatní, mají své hodnoty, které jim jsou svaté a netolerují jejich nedodržování. Pokud cítí, že se jejich dítě zachovalo špatně, zapřou se a neústupně vyžadují nápravu. INFP umí ocenit individualismus svých potomků, a tak jim dají prostor. Jejich děti budou vždy mít nějaké slovo a nebudou přehlíženy.

KARIERA

INFP jsou výjimeční, citliví lidé, kteří od zaměstnání vyžadují více, než jen vykonávat „nějakou práci“. Potřebují cítit, že vše, co ve svém životě dělají, je v souladu s jejich hodnotovým systémem, založeným na pocitech, a posouvá je nějakým způsobem vpřed. Potřebují dělat něco smysluplného, co má nějaký účel. INFP jsou nejšťastnější v takovém zaměstnání, které jim dovolí žít jejich každodenní život v souladu se svými hodnotami a které slouží „vyššímu cíli“. INFP občas mají vysoké nároky a stávají se perfekcionisty, a tak klidně celou práci znovu předělají. Neustále také hledají nové myšlenky a snadno se přizpůsobují změnám. Mají jazykové nadání a dobré verbální schopnosti, což je důvodem, proč se řada introvertních INFP stává spisovateli.

Příklady známých osobností s osobnostním typem INFP

Johny Depp

Nicolas Cage

Audrey Hepburn

Robert Pattinson

Jude Law

John Mayer

John Lennon

Fred Savage

Florence Welch

Louis C.K.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací