Typ osobnosti INFJ Poradce

NF

Idealisté

INFJ

Poradce

Jedinečná vlastnost

Empatie

Vlastnosti typu osobnosti INFJ

Angažovaní, Loajální, Schopni vcítit se, Tvořiví, Intenzívní, Hlubocí, Odhodlaní , Koncepční, Citliví, Odtažití, Uvažující celostně, Idealističtí

KLADY

INFJ jsou jemní, starostliví, vřelí a pozitivní i vysoce intuitivní a složití. Tito kreativní lidé jsou umělecky nadaní, duchovně založení, empatičtí a diskrétní. Žijí ve světě skrytých významů a možností a vydávají spoustu energie, aby nalezli nejlepší možný způsob, jakým uskutečňovat své cíle. Neustále definují a obnovují své priority a je pro ně důležité mít věci řádně a systematicky uspořádané. INFJ obvykle mají pravdu a vědí o tom. V důsledku toho mají obrovskou víru ve své instinkty a intuici. Mají hloubku i zvláštní dar vnitřního vidění do lidí. INFJ preferují soukromí a obvykle je těžké jim porozumět, protože část svého já drží ve skrytu.

ZÁPORY

INFJ mají silné intuitivní schopnosti a svým vlastním instinktům věří nadevše, což však může vyústit v umíněnost a tendenci ignorovat názory ostatních lidí. INFJ zkrátka věří, že mají pravdu, a extrémně nesnáší konflikty a kritiku. Jako velcí perfekcionisté pochybují, že plně využívají svůj potenciál a jen velmi vzácně dosáhnou vnitřního pokoje – vždy je tady něco dalšího, co by měli udělat, aby zlepšili sebe nebo svět kolem. INFJ často na sebe i na svoji rodinu kladou vysoké nároky a nejsou ochotní podřizovat se kompromisům. Mají tendenci být zdrženliví a nechávat si část sebe samých jen pro sebe. Neumí zacházet s penězi a těžko opouštějí nefungující vztahy.

VZTAHY

INFJ jsou pozitivní lidé, kterých si okolí cení pro jejich zvláštní schopnosti. Vyhledávají a rozvíjejí významné a silné vztahy a mají sklon k perfekcionismu. Vždy se snaží o dokonalý vztah, což se někdy může postavit proti nim. Mohou zabřednout do stereotypního střídání vztahu za vztahem ve snaze o dokonalejšího partnera, než byl ten předešlý. INFJ jsou vroucní a starostliví lidé, kteří se velmi zajímají o zdraví svých blízkých a vyvíjejí velkou snahu udržet pozitivní vztahy. Hledají dlouhotrvající, celoživotní vztahy, ačkoliv ne vždy je najdou.

INFJ jako kamarádi

Jako idealisté mají INFJ silně vyvinutý systém hodnot, hledají opravdovost a hloubku a obzvláště si cení lidí, kteří oceňují, kým INFJ ve skutečnosti jsou. Ačkoliv jsou pro INFJ přátele méně důležití než jejich rodina nebo jejich víra, svých přátelství si cení. Obvykle tráví velké množství času ve společnosti své rodiny, a pokud jsou věřící, často se stýkají se členy své komunity. INFJ jsou obvykle extrémně intuitivní a své intuici věří, a tak nemají trpělivost s těmi, o kterých tuší, že jsou nečestní nebo zkažení. Tyto lidi nerespektují a nemají nejmenší zájem pohybovat se v jejich blízkosti. INFJ jsou obvykle dost oblíbení, ačkoliv to o sobě často nevědí, protože popularitě nepřikládají velkou důležitost.

INFJ jako partneři

INFJ jsou vřelí a ohleduplní partneři, kteří cítí ke svým partnerům hlubokou lásku. Projevy lásky si užívají, stejně tak jako rádi přijímají ujištění o své lásce od svých protějšků. Neustále usilují o dokonalý vztah, což může být pro jejich partnery občas frustrující, ale také naopak vysoce ceněné, protože to ukazuje upřímný zájem o vztah, který není u ostatních typů obvyklý. Na intimitu INFJ nazírají spíše jako na duševní záležitost, vítají ji jako příležitost připoutat se k srdci a duši svého partnera. Dělat své protějšky šťastné považují INFJ za velmi důležité. Intimita je pro ně příležitostí nesobecky odevzdat svou lásku a prožívat ji na hmotné úrovni.

INFJ jako rodiče

INFJ jsou obvykle vřelí, starostliví, trpěliví a inspirativní rodiče, kteří rodičovství berou opravdu vážně. Zpravidla jsou milujícími rodiči, kteří mají silná citová pouta ke svým potomkům. Pro své děti jsou schopni toho mnoho obětovat, což učiní bez jediného zaváhání či výčitek. Jejich cílem je vychovat ze svých dětí nezávislé osobnosti, které rozpoznají dobré a špatné a snaží o svůj další osobní rozvoj. Se svými dětmi obvykle jednají jako s někým, kdo má v rodině poradní hlas. Chtějí své potomky naučit myslet sami za sebe a dělat tak správná rozhodnutí. Na své děti však mohou být také velice nároční a mohou mít vysoká očekávání. Ačkoliv jsou obecně spíše laskaví a mírní, mohou být i tvrdohlavými rodiči s ostrým jazykem, když jsou ve stresu nebo nejsou naplněna jejich očekávání.

KARIERA

Kariéru v korporaci si INFJ pravděpodobně nezvolí, protože se nesoustředí na status a peníze. To však neznamená, že mají potíže najít adekvátní alternativu. Ve skutečnosti INFJ čelí opačnému problému. Mnoho z nich se snaží zahájit kariéru brzy, protože vidí deset zcela odlišných cest, z nichž každá má svá pozitiva, což je přitažlivé, ale také bolestné, protože každá možnost znamená zanechat tolik jiných. Nejdůležitější je pro INFJ najít v práci smysl, vědět, že pomáhají lidem a propojují je. Touhu pomáhat a spojovat lidi jim umožňují profese ve zdravotnictví, přičemž naplnění dosahují zejména jako poradci, psychologové, lékaři, kouči nebo duchovní.

Příklady známých osobností s osobnostním typem INFJ

Nicole Kidman

Lady Gaga

Oprah Winfrey

Mel Gibson

Michelle Pfeiffer

Adam Sandler

Mischa Barton

Evangeline Lilly

Cate Blanchett

Carey Mulligan

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací