Typ osobnosti ESTJ Úředník

SJ

Strážci

ESTJ

Úředník

Jedinečná vlastnost

Uvážlivost,
zodpovědnost

Vlastnosti typu osobnosti ESTJ

Logičtí, Rozhodní, Systematičtí, Objektivní, Výkonní, Přímočaří, Praktičtí, Dobře organizovaní, Neosobní, Zodpovědní, Spořádaní, Důslední

KLADY

ESTJ jsou loajální, trpělivé, spolehlivé a zároveň i společenské, veselé a vyrovnané osobnosti, které jsou na sebe přísné. Dodržují pravidla, nenechají se zastrašit a jsou typickým příkladem vzorného občana: pomáhají svým sousedům, dodržují zákony a snaží se dosáhnout toho, aby se každý zapojoval do komunit a organizací, které jsou pro ně tak cenné. Využívají svých schopností, aby pochopili, co je správné, nesprávné a společensky přijatelné a váží si hodnot jako je oddanost, upřímnost a důstojnost. Ostatní si ESTJ cení pro dobré a jasné rady a ochotu vést je při náročných cestách. Poctivě se snaží všechny dostat na oslavy mimořádných událostí ve svém okolí a chrání tradiční hodnoty, které drží rodiny a komunity pohromadě. ESTJ jsou silně orientováni na konečný výsledek a své závazky berou velmi vážně.

ZÁPORY

ESTJ jsou tvrdohlaví a neflexibilní. Často jsou tolik fixováni na něco, co funguje, že příliš často odmítají to, co by mohlo fungovat lépe. Vše je pro ně jen „nápadem“, dokud není daná myšlenka dokázaná, a oni často nemají dostatek času, aby tomu dali šanci. ESTJ kvůli jejich konzervativní povaze nevyhovují nekonvenční situace, a tak když jsou náhle nuceni podstoupit neověřená řešení, cítí se nekomfortně a ve stresu. Jsou silně přesvědčení o tom, co je a není společensky přijatelné, a jejich požadavek na vytvoření řádu se často rozšiřuje na všechny a na všechno, přičemž ignorují možnost, že existují dva správné způsoby, jak k věci přistoupit. ESTJ jsou hrdí na respekt od přátel, kolegů a komunity, a přestože by to nepřiznali, velmi je znepokojuje veřejné mínění. Občas se dostávají do situace, kdy plní očekávání ostatních, ale nedaří se jim naplňovat své vlastní potřeby.

VZTAHY

ESTJ jsou velmi společenští. Touží ovlivňovat dění kolem sebe, a to přímo, bez intrik a klidně i z pozice síly. Ve skupině fungují doslova jako strážci pořádku a klidu, zároveň však prosazují efektivní postupy, které přinášejí viditelná a měřitelná zlepšení. Spojování lidí je vlastností, na kterou mohou být pyšní, a která je často dostává do pozic organizátorů v rámci různých komunit. Je jen velmi málo pravděpodobné, že postoj lidí k ESTJ bude vlažný a neurčitý: buď je lidé milují, nebo nenávidí. Záleží na tom, jestli podobné vlastnosti směřují ke stejným cílům, nebo se v hodnotovém žebříčku s ostatními liší. Aktivní a bystré ESTJ nemůže nikdo obvinit, že se nesnaží bojovat proti nudě, své vztahy berou vážně a jsou ochotni vynaložit obrovské množství úsilí, aby zajistili jejich pevnost a stabilitu.

ESTJ jako kamarádi

O ESTJ platí, že jsou spolehlivými, solidními přáteli v tradičním slova smyslu, neboť velmi oceňují věrnost a společné hodnoty. Jejich přátelství jsou často definována spíše vnějšími faktory, společnými aktivitami a rutinními záležitosti, nikoliv intelektuálním nebo mystickým napojením. To však v žádném případě nesnižuje jejich přátelství, která stojí na spolehlivosti a společném zájmu a mohou být velmi silnými spojeními, přetrvávajícími všechny životní změny. Mezi „svými“ se ESTJ projevují jako pohodoví a nadšení lidé, kterým dělá neuvěřitelnou radost, když své přátele nadchnou pro nějakou venkovní aktivitu nebo sport. V tomto případě se chovají lehce panovačně, ale to proto, že chtějí, aby se všichni dobře bavili. Přátelé ESTJ si na nedostatek pozvánek ke společenským aktivitám a událostem nemohou stěžovat.

ESTJ jako partneři

ESTJ jsou poměrně unikátní v tom, že se jejich vztahy ve skutečnosti nemění, ať už se nachází ve fázi randění, ve stabilnějším, pevnějším vztahu nebo v manželství. Vzhledem k tomu, že velice oceňují poctivost a přímočarost, pravděpodobně si jsou poměrně brzy vědomi toho, jakými osobnostmi vlastně jsou, co jim vyhovuje a jaké jsou jejich cíle. To však neznamená, že u ESTJ nedochází k žádnému vývoji charakteru, ten je pro ně vždy prioritou, stejně tak jako jednotlivé životní cíle. U ESTJ se však zásadně nemění jejich nálady, cíle a touhy. Pokud jim jejich partner důvěřuje a přizpůsobí se, jejich vztahy mohou být opravdu velmi stabilní. I když to může znít trochu zastarale, ESTJ nejsou spontánní ani nepředvídatelní, ale opravdu rádi berou své partnery do společnosti a baví je. Společenské události jsou pro ESTJ ideálním trávením času, a přestože mohou spoléhat na známé lidi a místa, věnují společenským aktivitám spoustu energie a nadšení, a tak věci udržují zajímavé.

ESTJ jako rodiče

ESTJ dělá radost vytváření bezpečného a stabilního prostředí. Jejich životní mantrou je "tvrdá práce, tradice a respekt" a nejlépe ji dokládají vztahy se svými dětmi. V mnoha ohledech jsou ESTJ klasickou otcovskou postavou 50. let: velmi přísní strážci rodinných tradic, kteří nemají problém prosazovat pravidla a standardy, které zavedli. ESTJ, často považovaní za příkladné občany, očekávají, že jejich děti budou pokračovat v jejich šlépějích. Vyznávají velmi zodpovědný přístup k životu a pevnou víru v myšlenku, že člověk dělá vše, co může, aby přispěl rodině a komunitě. Tento postoj přejímají i jejich děti, ale samozřejmě přispívají podle svých možností: umývají nádobí, uklízí nebo chodí včas spát. Mohlo by se zdát, že ESTJ mají přehnaná očekávání, že jejich potomci budou dokonalí, ale není tomu tak. Žijí nohama na zemi a přejí si, aby jejich děti dospěly v respektované, zodpovědné jedince.

KARIERA

ESTJ často mívají dobrou náladu a nenechají se zastrašit. Jsou přísní sami na sebe a podobně vysoké požadavky mají i na lidi ve svém okolí. Hodí se proto do vedoucích pozic a na všechna místa, kde je oceňována kombinace spolehlivosti a dominance. Na vedoucích pozicích jsou ESTJ, vyznačující se silnou osobností a vírou v právní řád a autority, velmi žádaní. Ostatním jdou příkladem, demonstrují oddanost a příkladnou poctivost a zcela odmítají lenost a podvádění, a to zejména při práci. Jestli někdo prohlásí náročnou, manuální práci za výborný způsob budování charakteru, budou to ESTJ, kteří věří tomu, že výsledky závisí pouze na našich činech a mají sklon potlačovat roli náhody. Rádi používají moderní technologie, ale vybírají si takové, které jsou co nejpraktičtější. Nemají rádi nepřesnosti, odbytou práci nebo neprofesionální přístup.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ESTJ

Elliot Ness

E. L. James

Jerry Falwell

Judith Sheindlin

Tom Clancy

Andrew Jackson

Lyndon B. Johnson

Nancy Grace

Bette Davis

Ivanka Trump

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací