Typ osobnosti ESFJ Ochránce

SJ

Strážci

ESFJ

Ochránce

Jedinečná vlastnost

Harmonizace

Vlastnosti typu osobnosti ESFJ

Zodpovědní, Loajální, Důslední, Osobní, Společenští, Harmoničtí, Kooperativní, Taktní, Důkladní, Soucitní, Tradicionalističtí, Vstřícní

KLADY

O lidech s typem osobnosti ESFJ lze říct, že jsou "populární": na střední škole bývají organizátory nebo kapitány týmů, jsou středem pozornosti, udávají tón a vedou ostatní. I v pozdějším životě ESFJ rádi poskytují oporu svým přátelům a milovaným, organizují společenská setkání a dělají vše, co je v jejich silách, aby zajistili, že je každý šťastný a spokojený. Co se týče diskutování o vědeckých teoriích nebo debatování o zahraniční politice, ESFJ tato témata pravděpodobně nezaujmou na dlouho. Více se zaobírají módou, svým vzhledem, svým sociálním postavením a postavením ostatních. Praktické záležitosti a klábosení jsou jejich každodenním chlebem, dělají však vše, co mohou, aby svou sílu využili k dobrým účelům. ENFJ jsou výbornými manažery každodenních aktivit a rutinních úkolů.

ZÁPORY

ESFJ mají obavy ze společenského postavení, což ovlivňuje mnoho rozhodnutí, která dělají, a potenciálně omezuje jejich kreativitu a otevřenost. Kladou velký důraz na to, co je společensky přijatelné, a mohou být velmi opatrní nebo dokonce až kritičtí vůči všemu netradičnímu, pohybujícímu se mimo hlavní proud. ESFJ mnohdy prosazují svá vlastní přesvědčení příliš tvrdě a nejsou ochotní inovovat nebo improvizovat. Často kritizují "neobvyklé" chování druhých a ze strachu, že se budou lišit, nejsou ochotní vystoupit ze své komfortní zóny. ESFJ jsou velmi zranitelné vůči kritice a je velmi obtížné toto jejich nastavení změnit, protože nemají rádi konflikty. Obhajují se a cítí se velmi ublížení, když je někdo, zejména osoba jim blízká, kritizuje.

VZTAHY

ESFJ jsou altruisté a berou vážně svou povinnost pomáhat a dělat správné věci. Velmi si užívají, když je dobře postaráno o lidi v jejich okolí. Na rozdíl od svých diplomatických příbuzných však nastavují svůj morální kompas podle uznávaných tradic a zákonů, přidržujíc se autorit a pravidel místo toho, aby své morální zásady tvořily na základě filozofie či mystiky. ESFJ by přitom měli mít na paměti, že lidé pochází z různých prostředí a mají odlišné pohledy na svět, proto se ostatním nemusí zdát správné to, co považují za správné ESFJ. Velmi si užívají, když mohou pomoci, a těší je každá příležitost, kdy mohou smysluplně přispět. Zvlášť pokud mají jistotu, že si to okolí uvědomuje a váží si jejich činnosti.

ESFJ jako kamarádi

ESFJ se chovají společensky a umí povzbudit. Na večírku si jich každý všimne, protože patří k lidem, kteří si najdou čas se všemi prohodit pár slov a zasmát se. Lidé se kolem nich nepohybují a nevěnují se jim jen proto, že musí, ale protože jim to dělá radost. ESFJ si opravdu rádi vyslechnou, co je ve vztazích přátel nebo jejich životě nového, přičemž poslouchají i drobné detaily. Jsou vždy připraveni přátelsky a citlivě cokoliv probrat a když se věci neubírají správným směrem, nebo je v místnosti cítit napětí, ESFJ to postřehnou a snaží se ve skupině obnovit harmonii a stabilitu. Jsou velmi citliví a vřelí, starají se o pocity ostatních a dbají na to, aby nikoho nepoškodili nebo nikomu neublížili.

ESFJ jako partneři

Pro ESFJ je velmi důležitý pocit vzájemnosti a sounáležitosti, a tak vysoce hodnotí romantické vztahy. Žádný jiný druh vztahu ESFJ nepřináší takovou míru podpory a oddanosti a pocitu bezpečí a stability. Pomíjivé flirty nejsou nic pro ESFJ, kteří potřebují vědět, že jejich partner bude neustále po jejich boku a poskytne jim podporu. Manželství a rodina jsou pro ESFJ tou nejvyšší metou, a tak berou velmi vážně každou etapu vztahu, od randění až po následující fáze. Veškeré vztahy ESFJ jsou založeny na uspokojování vzájemných potřeb, pochopení a budování vzájemného respektu a respektování názorů a cílů. Vědomí toho, že jsou ESFJ milovaní a oceňovaní, má obrovský vliv na jejich pocity a sebevědomí.

ESFJ jako rodiče

Rodičovství je pro ESFJ vynikající příležitostí, jak ukázat svoji vřelost, náklonnost a oddanost, a to takovým způsobem, který má reálný a pozitivní dopad. ESFJ jsou citliví a zároveň pečliví rodiče, kteří jsou schopni stanovovat pravidla a autoritu, aniž by působili panovačně. Pokud se vyskytnou chyby v komunikaci nebo situace, kdy mají jiný názor, využívají soucitu a podpory, aby se se situací vyrovnali. ESFJ rádi pomáhají, zvlášť když vědí, že si okolí jejich pomoc uvědomuje a váží si jejich činnosti. To se projevuje především v domácnosti, kde ESFJ platí za věrné a oddané partnery i rodiče. ESFJ respektují hierarchii a velmi se snaží vydobýt si doma i v zaměstnání určitou autoritu, která jim umožňuje zaručit jasnou a stabilní organizaci.

KARIERA

ESFJ jsou dobře organizovaní a dělá jim radost, když na své pracoviště přinášení řád a strukturu. Nejlépe se jim pracuje v prostředí s jasnou, předvídatelnou hierarchií a úkoly. Monotónní a rutinní práce nejsou pro ESFJ výzvou. Uspokojuje je pocit, že zastanou, co je třeba udělat. Jsou velmi loajální a velmi kladně hodnotí stabilitu a bezpečnost. Dychtivě zachovávají status quo, což z nich činí velmi věrné a důvěryhodné partnery a zaměstnance. ESFJ jsou pilíři všech skupin, do kterých patří. Ať už se jedná o jejich rodinu nebo komunitní klub, na ESFJ je vždy spolehnutí. Jsou spolehlivými týmovými hráči a vítězné situace jim dělají velkou radost, stejně jako pochvaly a ocenění, která velmi potřebují slyšet a pocítit. Pokud je jejich úsilí zanecháno bez povšimnutí, snaží se dobrat komplimentů, aby se ujistili, že jsou ceněni.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ESFJ

Jessica Alba

Selena Gomez

Vanessa Hudgens

Anne Hathaway

Penélope Cruz

Jennifer Garner

Mariah Carey

Tyra Banks

Sarah Palin

Sarah Jessica Parker

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací