Typ osobnosti ENTP Vizionář

NT

Racionálové

ENTP

Vizionář

Jedinečná vlastnost

Vynalézavost

Vlastnosti typu osobnosti ENTP

Podnikaví, Nezávislí, Výřeční, Uvažující strategicky, Tvořiví, Vyzývaví, Analytičtí, Chytří, Schopní, Zpochybňující, Teoretičtí, Přizpůsobiví

KLADY

Osobnosti typu ENTP lze obecně charakterizovat jako vizionáře. Dokáží na svět pohlížet svým vlastním způsobem, a objevují tak nové možnosti a neprobádané cesty. Jsou velmi nezávislí, tvořiví, velice inteligentní a až extrémně tolerantní. Potřebují se neustále rozvíjet, splňovat náročné úkoly, získávat nové informace a pronikat do nejrůznějších oborů a činností. Mají rádi konverzaci na určité úrovni a velmi si cení inteligentních lidí. ENTP jsou velice spontánní a řeší věci tak, jak přichází, proto nesnáší rutinu, stereotyp a naplánované činnosti. ENTP jsou obvykle respektováni pro své vize, znalosti, sebejistotu a ostrý smysl pro humor a jsou schopní okouzlit hodně lidí svojí spontánností a odvahou.

ZÁPORY

ENTP k životu nutně potřebují rozebírat argumenty, rozvracet lidská přesvědčení a jejich zbytky nechávat unášet větrem tak, aby je všichni viděli. ENTP tímto způsobem nejednají proto, že by se snažili dosáhnout nějakého většího cíle, ale jednoduše proto, že je to zábava. Jejich sklon k debatování však může být problematický. Zatímco ve vhodných situacích je ocenitelný, jindy mohou tvrdě narazit, pokud se dotknou citlivých míst jiných lidí, například když na poradě kritizují šéfa anebo chytají své milované za slovo. Všechno to ještě komplikuje jejich tvrdohlavá upřímnost, protože se příliš nesnaží svá slova hezky zabalit a jen málo dbají na to, aby působila citlivě nebo soucitně. Občas se stává, že se ENTP vrhnou na úkol, který je doslova pohltí, ale po nějakém čase jej, nedokončený, opustí a přechází k jinému, za což může jejich impulzivnost a odpor k opakujícím se či dlouho trvajícím záležitostem.

VZTAHY

ENTP jsou velmi společenští a přátelští, ale pokud s někým nesouhlasí, dávají to silně najevo. Proto se v jejich okolí často vyskytují tyto dvě soupeřící strany. ENTP vyhledávají „sobě rovné“ a u autorit vyžadují silnou osobnost a inteligenci. Ve vztahu s ENTP je proto třeba očekávat, že budete zkoušeni – většinou čímkoli novým, odlišným a tím, co je tak trochu na hraně. Vycházet s ENTP může být opravdová výzva, protože samotní ENTP se považují za velmi zábavné, ale zároveň únavné. ENTP se k ostatním chovají tak, jak by chtěli, aby se ostatní chovali k nim, a tak těžko snáší zacházení v rukavičkách. Nelíbí se jim, když lidé chodí okolo horké kaše, obzvlášť pokud chtějí žádat o pomoc. ENTP předpokládají, že okolí bere jejich nápady a myšlenky se stejným nadšením, a dokáží být velmi důvěryhodní a zastávat zodpovědné role.

ENTP jako kamarádi

Loajalita, podpora, citová zpětná vazba. To není to, co ENTP hledají u svých přátel. Poslední věc, kterou ENTP chtějí slyšet, je „Máš pravdu!“, pokud si to tedy v plamenné intelektuální debatě právem nezasloužili. Pokud se ENTP mýlí, chtějí o tom vědět, stejně jako vyžadují, aby jim byly odhaleny všechny nepřesnosti v jejich logickém uvažování, částečně aby mohlo bránit svůj postoj vůči protiargumentům. Pro ENTP je často jednoduché testovat „kompatibilitu“ s potenciálním přítelem, prostě potřebují testovat „bojovou schopnost“. ENTP jsou bystří a pohotoví a jejich hlavními vyjadřovacími prostředky jsou argumenty a diskuze, kterými dokáží strávit i celý večer, a to i když diskutují o tom, čemu možná ani nevěří.

ENTP jako partneři

Pokud existuje jedna věc, ve které jsou ENTP opravdu dobří, je to neustálé vymýšlení inovací a nových myšlenek, aby se věci posouvaly kupředu, což je patrné také v jejich romantických vztazích. Pro lidi s typem osobnosti ENTP je klíčový růst, a tak si ještě předtím, než si najdou partnera, představují všechny způsoby, jaké nové zážitky mohou prožít a jak se mohou společně rozvíjet. To může být zdrcující proces, pokud to tak jejich partner necítí. Avšak v případě, že ENTP naleznou někoho, kdo sdílí jejich lásku k intelektuálnímu průzkumu, mějte se na pozoru.

ENTP jako rodiče

V rodičovství vidí ENTP další příležitost k růstu a rozvoji všech zúčastněných. Jejich dům může být plný nejnovějších knih, přístrojů, vynálezů a podobných věcí, které budou dětem k dispozici, aby je stimulovaly – což je pro ENTP mnohem důležitější než uklizený dům, pořádek a plánování. ENTP jako rodiče vyznávají model „překonávání sama sebe“ a úspěšná výchova podle nich má dětem dát vše, co k tomu potřebují. ENTP jsou schopní za den přijít s více nápady a možnostmi, než jsou jejich děti schopné obsáhnout, což samo o sobě může být únavné a pro děti jiných typů velmi frustrující. Pomáhat dítěti k seberealizaci a růstu je jejich základním principem pro výchovu a může být uplatňovaný na úkor pohlazení, objetí a vyjádření lásky, protože pro ENTP právě tento princip vyjadřuje lásku.

KARIERA

ENTP jsou v rámci kariérního světa přínosní tím, že se do pracovního procesu zapojují přirozeně a mají zájem být produktivní a užiteční. Spíše než na osobní vztahy, se však ENTP zaměřují na řešení zajímavých a rozmanitých technických a intelektuálních problémů. ENTP jsou všestranní, a přestože jim může trvat nějaký čas, než jsou schopní plně využít své dovednosti a vlastnosti, jejich kvality se dobře promítají do jakékoliv kariéry. Intelektuální nezávislost a nekonvenční smýšlení ENTP jsou velmi cenné na řídících pozicích, ovšem dosažení těchto míst vyžaduje určitou dávku úsilí a vytrvalosti, což pro ENTP představuje nelehký boj. Když se jim podaří dostat do takové pozice, nesmí při realizování svých nápadů zapomínat na důležitost ostatních, protože každý má svou úlohu. Pokud stráví víc času obhajováním argumentů než tvořením shody, později zjistí, že jim zkrátka chybí dostatečná podpora pro dosažení vytouženého cíle.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ENTP

Jon Stewart

Terry Gilliam

Stephen Colbert

Barack Obama

Neil Patrick Harris

Bill Maher

Robert Downey Jr.

Tom Hanks

Theodore Roosevelt

Rowan Atkinson

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací