Typ osobnosti ENTJ Vůdce

NT

Racionálové

ENTJ

Vůdce

Jedinečná vlastnost

Vedení

Vlastnosti typu osobnosti ENTJ

Logičtí, Rozhodní, Plánovití, Tvrdí, Uvažující strategicky, Vyzývaví, Teoretičtí, Spravedliví, Ovládající se, Přímočaří, Objektivní, Kritičtí

KLADY

ENTJ jsou silnými, vůdčími typy. Jsou důrazní, inovační, myslí hodně dopředu a mají schopnosti dokončit libovolný úkol. Mají velké množství osobní síly a vnitřní energie. Žijí ve světě možností a mají rádi výzvy. Jsou schopni okamžitě vyhodnotit nepřehlednou situaci, která si žádá rychlé soudy a přesvědčit o svých rozhodnutích i okolí. Díky těmto schopnostem se jim daří dosahovat svých cílů. Pokud nezapomínají na životní rovnováhu, mají velké osobní kouzlo.

ZÁPORY

ENTJ jednají především racionálně, za pomocí logiky. Jedinci se slabě vyvinutou vnitřní intuici se však mohou chovat rozporuplně a dělat špatná rozhodnutí. Přestože mají úžasné nápady a zajímavý pohled na věc, neumí se na ni podívat z úhlu někoho jiného. Nejsou přirozeně naladěni na pocity jiných a neumí jim přizpůsobovat svůj úsudek. Pokud se nesnaží lépe vnímat své okolí a city ostatních, stávají se arogantními a prudkými jedinci, kteří umí být dost krutí. V důsledku toho nejsou vnímáni pozitivně a mohou se připravit o důležité kontakty a informace. ENTJ umí být i diktátorští a neomalení. Nemají uznání pro ostatní, bezdůvodně jim dávají rozkazy a povyšují se nad ně.

VZTAHY

ENTJ si svých vztahů velmi váží a vkládají do nich hodně úsilí. Obzvlášť do těch, které pro ně představují nové výzvy. Vztahy, které nenabízejí příležitosti k růstu, pro ENTJ nemají význam. Stejně jako ve všech ostatních oblastech života i tady jsou ENTJ rádi v roli vůdců. V rozhovoru umí být velmi přímočaří a konfliktní i velmi kritičtí a vyzývaví. Lidé ve vztahu s ENTJ potřebují mít velkou dávku osobní síly. Pokud ji mají, ENTJ jim mají hodně co nabídnout.

ENTJ jako kamarádi

ENTJ jsou velmi působiví, extrovertně založení jedinci, kteří rádi interagují s ostatními. Jsou bystří, společenští a nadšeně se zajímají o teorie a názory lidí, kteří je mohou něčím inspirovat a obohatit. Kvalitní diskuze jim jsou nade vše. Oplývají skvělými komunikačními schopnostmi a vysokým sebevědomím, čímž však dokáží znejistět i silné protivníky. Jejich respekt si zaslouží zejména jedinci, kteří jim dokáží poskytují podnětnou konverzaci a/nebo ti, kteří se jim umí postavit a obhájit svá stanoviska. Rovnocenných partnerů však ENTJ nemá mnoho. Nemají trpělivost s lidmi, kteří mají jiný životní styl nebo úhel pohledu. Blízká přátelství uzavírají s extrovertními typy, jako jsou ENTJ, ENTP, ENFJ a ENFP.

ENTJ jako partneři

Přestože jsou ENTJ velmi cílevědomí a kariérně zaměření, touží po sourodém a oddaném partnerském vztahu a své závazky berou vážně. Na emoce svých protějšků však přirozeně naladěni nejsou, což může způsobovat problémy. Vůdčí ENTJ mnohdy mění „pravidla“ vztahu a berou na sebe zodpovědnost za dobře fungující vztah. Pokud však jsou až příliš vůdčí, že to jejich partnera dusí, začnou se ve vztahu nudit. ENTJ vyhledávají takové vztahy, které je posouvají dál a nabízí jim podněty k růstu. Pokud jim vztah už nedává žádné možnosti růstu nebo ponaučení, ENTJ odchází a neohlíží se zpět. Nejvhodnějším protějškem ENTJ jsou vzdušná znamení (blíženci, váhy, vodnář) s vysokým míněním o sobě samém.

ENTJ jako rodiče

ENTJ usilují o pěknou, dobře fungující domácnost. Svoji rodičovskou roli berou velice vážně a zodpovědně. Svým dětem se snaží předat vlastní hodnoty a cíle a jsou přesvědčeni o tom, že jejich děti se musí neustále vyvíjet a učit, a to co nejoptimálnějším způsobem. Svým potomkům ENTJ neustále předává lásku k vědění a očekává, že budou následovat jeho pravidla. Jako rodiče jsou ENTJ striktní, kladou důraz na výchovu a po dětech vyžaduji organizovanost. Mají velmi vysoká očekávání a snadno se mohou proměnit v krutou autoritu, která dává náhodné příkazy a vyžaduje splnění úkolů bez zaváhání. V době dospívání svých potomků ENTJ zažívají těžké chvilky. Pokud však trochu „povolí“ a přestanou své děti ovládat, jsou skvělými rodiči, kterých si jejich děti váží.

KARIERA

ENTJ jsou orientovaní na kariéru. Jsou úspěšní a umí nakládat s penězi. Nechybují, chyby neradi opakují a nemají trpělivost s neefektivním počínáním. Vyhovuje jim prostředí velkých společností. Neustále ve svém okolí hledají problémy, které by mohli řešit, což jim korporátní prostředí umožňuje. Vyhovuje jim také obchodní prostředí, v němž se jim díky svým vůdčím osobnostem daří. Jsou pracovití, neúnavní a prozíraví, a tak se jim neobvykle daří na vysokých postech.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ENTJ

Charlize Theron

Donald Trump

George Clooney

Rush Limbaugh

Cobie Smulders

Bill Gates

Harrison Ford

Jim Carrey

Matt Damon

Dick Cheney

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací