Typ osobnosti ENFJ Učitel

NF

Idealisté

ENFJ

Učitel

Jedinečná vlastnost

Přesvědčivost

Vlastnosti typu osobnosti ENFJ

Loajální, Idealističtí, Osobní, Hovorní, Zodpovědní, Expresívní, Nadšení, Energičtí, Diplomatičtí, Mající zájem o druhé, Vždy ochotní pomoci, Srdeční

KLADY

ENFJ jsou společenští, empatičtí, laskaví, ohleduplní, obětaví a altruističtí, a tak usilují o spokojenost všech ve svém okolí. Vyznají se v lidech a umí s nimi výborně pracovat, protože u ostatních velmi dobře rozpoznají to nejlepší a vřele je podporují. To vše z nich dělá ideální učitele, trenéry, diplomaty, herce nebo psychology. Nikdo jiný neumí tak dobře kombinovat láskyplnou péči s tvrdou motivací ke zlepšování. Tvrdě pracují, mají smysl pro pořádek a tradici a nemají v oblibě neosobní analýzy. Pokud to situace vyžaduje, umí být velmi ostří a kritičtí, po dosažení svého se však opět vrátí ke svému přirozenému, vřelému chování. Obecně jsou ENFJ vysoce cenění pro svou srdečnou, upřímnou a starostlivou povahu. Jsou motivující, inspirující, vynikají skvělými komunikačními schopnostmi a mají energický, velmi živý smysl pro humor.

ZÁPORY

Slabé stránky ENFJ se projevují především v oblasti vztahů. ENFJ mají tendence dusit a příliš chránit své blízké, nebo jimi dokonce manipulovat a ovládat je. Nevěnují pozornost vlastním potřebám a jsou kritičtí k názorům neshodujícím se s jejich postoji. Občas si neuvědomují přiměřenost svého jednání ve společnosti a jsou extrémně citliví ke konfliktům, k nimž mají přímo odpor. ENFJ raději zametou problém pod koberec, než aby se mu museli postavit čelem. Při konfliktních situacích mnohdy raději hodí ručník do ringu, jen aby nepříjemnou situaci ukončili. Aby konfliktům zabránili, snaží se své postoje vysvětlovat jemně a sugestivně. Když se věci nedaří podle jejich představ, kladou si to za vinu. Neumí si připisovat zásluhy za zdařilé výkony.

VZTAHY

ENFJ se rádi ujímají odpovědnosti za vztahy mezi lidmi a vkládají do nich mnoho úsilí a nadšení. Jsou chápaví k myšlenkám a pohnutkám ostatních lidí a snaží se vyhovět jejich potřebám. Vztahy jsou pro ENFJ středobodem života, přičemž blízkost a hodnověrnost vztahů je pro ně do jisté míry charakteristická. Jejich starostlivost však může na milované osoby působit až utlačujícím dojmem. Ačkoliv o ně ENFJ obvykle nežádají, potřebují slyšet milá slova a ujištění, ať už se jedná o přátelství, romantické vztahy nebo jiné zásluhy. ENFJ se soustředí na pomoc lidem, a tak občas nevěnují pozornost svým vlastním potřebám. Přinášet ostatním radost a štěstí je velmi uspokojuje, a tak klidně ignorují své vlastní problémy. Velmi pozitivní je, že ENFJ umí být šťastnější snadněji než ostatní typy.

ENFJ jako kamarádi

Pokud jde o přátelství, ENFJ jsou všechno, jen ne pasivní. Zatímco city u některých lidí časem získávají nebo ztrácí na síle, ENFJ vyvíjejí aktivní úsilí k udržení svých vztahů. Považují je za velmi důležité a nechtějí o ně přijít jen kvůli lenosti nebo nepozornosti. Tato filozofie skutečného, ryzího vztahu je jádrem osobnosti ENFJ, kteří neskutečně rádi poznávají ostatní a nemají problém hovořit s lidmi všech typů a různých způsobů myšlení. Nevadí jim ani to, když s někým nesouhlasí, jiný pohled na věc je pro ENFJ fascinující, přestože se stejně jako většina lidí nejlépe propojují s lidmi, s nimiž sdílejí tytéž principy a ideály. Názory ENFJ jsou pro mnoho lidí příliš idealistické. Těm, kterým jejich pohled na svět sedne, se stávají jejich nejbližšími přáteli a těm se ENFJ skutečně otevírají.

ENFJ jako partneři

ENFJ jsou srdeční, angažovaní a loajální partneři, kteří jsou ochotní pro úspěch vztahu mnoho obětovat. Být ve vztahu jim zcela vyhovuje, jen málo typů lidí touží po tom vytvořit s partnerem milující závazek více než ENFJ. Vztahu jsou naprosto oddaní a své závazky berou velmi vážně. Pokud se vztah rozpadne, cítí vinu a obviňují se ze selhání. Relativně lehko se však vzpamatují a příliš se neohlíží zpět. ENFJ touží po celoživotním vztahu a jejich hlavním zájmem je rozdávat lásku, porozumění a podporu ostatním. Jsou šťastní, když se jim podaří učinit šťastným někoho jiného a když svým blízkým mohou pomoci dosahovat vysněných cílů. Jejich intuice jim pomáhá držet krok s rychle se měnícími náladami, které jsou časté v raných fázích vztazích, ENFJ přesto spoléhají na společné rozhovory o vzájemných pocitech. Měli by však mít na paměti, že občas je prostě špatně už jen to, se stále ptají, zdali je něco špatně.

ENFJ jako rodiče

Jako přirozeně vůdčí typy se ENFJ stávají vynikajícími rodiči. Usilují přitom o dosažení rovnováhy mezi dvěma polohami: jako kamarádi své potomky povzbuzují, jako rodiče usilovně pracují na tom, aby u dětí vypěstovali silné hodnoty a pocit osobní odpovědnosti. ENFJ zkrátka oplývají neutuchající empatií a podporou. Neříkají lidem, co mají dělat, ale pomáhají jim prozkoumat jejich možnosti a povzbudit je, aby následovali svá srdce. Rodiče s typem osobnosti ENFJ své děti podporují, povzbuzují je při objevování a osobním rozvoji a dokáží ocenit jejich individualitu. ENFJ jsou hrdí na to, že vychovávají a inspirují pevnými hodnotami, a dbají na to, aby základ pro tyto hodnoty pocházel z porozumění, nikoli z poslušnosti. ENFJ si vždy najdou čas a energii, aby dětem poskytli vše nezbytné pro učení a rozvoj.

KARIERA

ENFJ nemají rádi monotónní a/nebo administrativní práci, ale obdivují ty, kteří mají schopnosti ji zvládat. Život berou jako nabídku nepřeberného množství variant a často mají problém s výběrem jedné konkrétní. Pokud jde o hledání práce, ENFJ se poohlížejí po něčem, co jim umožní dělat to, co jim dělá největší radost – pomáhat jiným lidem. Hraje jim do karet, že lidé oceňují, když jim někdo pomáhá, a jsou ochotni za tuto pomoc zaplatit. To však znamená, že mají ENFJ nouzi o smysluplnou práci a potřebují inspiraci a příležitosti. Vyhovuje jim zaměstnání, při němž využijí altruismus, který je jim vlastní. Mají tak příležitostí pomáhat druhým učit se, růst a stát se více nezávislými. ENFJ se o ostatní skutečně zajímají, přistupují k nim s vřelostí a prokazují skvělé společenské schopnosti a dostatečnou vážnost, která zřídkakdy zůstává bez povšimnutí.

Příklady známých osobností s osobnostním typem ENFJ

Emma Stone

Jennifer Lawrence

Reese Witherspoon

Oprah Winfrey

Barack Obama

Kate Winslet

Matthew McConaughey

Ben Affleck

Kirstie Alley

Denzel Washington

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Chápu, zavřít Více informací